Overwatch 6v6

Information

– Det finns 16 platser
– 4 anmälda lag krävs för att aktiviteten skall genomföras
– Alla lagmedlemmar behöver delta i Ninjats Discord på: https://discord.gg/sYaSa7K.
– Bracket finnes på http://challonge.com/n2cnw6oi.


Turneringen är gratis och till för alla med bordsplats på Ninjat LAN.

Ansvarig: ”Oaken”

Regler

– Single elimination där matcherna är bäst av tre fram till och med kvartfinalerna.
– Semifinaler och finalen spelas bäst av fem.
– 6v6
– Samtliga lagledare måste ta en skärmdump på resultatet efter varje match.
– Spelaren mailar in skärmdumpen till Ninjat Gaming på [email protected]
– Att ljuga för en admin om resultat resulterar i en diskvalificering.
– Om en spelare laggar ut under dem 60 första sekunderna så kan matchen startas om, om både motståndarlag och Ninjat Gaming informeras.

– Ingameregler
Competitive ruleset används med följande inställningar:
Map Rotation: After a game
Map Order: Single Map
Return to Lobby: After a game
Hero Selection Limit: One per team
Role Selection Limit: None
Allow Hero Switching: On
Respawn as Random Hero: Off
High Bandwidth: On
Control Game Mode Format: Best of Five (vid övertid och innan semifinal använd Best of Three)
Health Modifier: 100%
Damage Modifier: 100%
Healing Modifier: 100%
Ultimate Charge Rate Modifier: 100%
Respawn Time Modifier: 100%
Ability Cooldown Modifier: 100%
Disable Skins: On
Disable Health Bars: Off
Disable Kill Cam: On
Disable Kill Feed: Off
Headshots Only: Off
Team Balancing: Off

Val av karta

OBS! Lag 1 är den övre spelaren i bracket-systemet i en matchning. Lag 2 är den undre.

Val av kartor sker på http://owdraft.com/

Viktigt!

Namnet på turneringen ska allid anges som Ninjat Lan Overwatch och lagnamnen måste vara korrekt ifyllda.
Lagledare för lag 1 ansvarar för att lägga upp matchen på http://owdraft.com/ och väljer vilket lag som börjar banna.
Printscreen från http://owdraft.com/ skall skickas in av samtliga lagledare till Ninjat gaming på Discord i avsedd kanal för Overwatch turningen.
Om dessa regler bryts kommer detta leda till direkt diskvalificering.
Karta ska väljas före varje runda och så vid BO3 kommer karta att väljas 3 gånger tills sista kartan är spelad och vid BO5 kommer karta att väljas 5 gånger tills sista kartan är spelad.
http://owdraft.com/ kommer ni turas om att banna en karta var till endast en karta finns kvar och det är kartan som kommer att spelas.

Kartor
Assault: Hanamura, Temple of Anubis, Volskaya Industries
Escort: Dorado, Route 66, Watchpoint: Gibraltar
Hybrid: Hollywood, King’s Row, Numbani, Eichenwalde
Control: Ilios, Lijiang Tower, Nepal, Oasis

Generella Regler

Admins ord är lag 

– Ninjat kan utan förvarning uppdatera regelverk och spelupplägg. Det är spelarens ansvar att innan påbörjad tävling läsa och ställa in sin klient / spel / konsol efter gällande regler.
– Dåligt beteende kan resultera i avstängning från turneringen.
– Efter spelad match så ska lagledaren från varje lag skicka skärmdump till admins enligt ovanstående info.
– Om en spelare pausar matchen måste en anledning ges, totala paus tiden får inte överstiga 5 minuter. Paus vid tekniska problem kontakta admin.
– Någon form av fuskning, glitching resulterar i uteslutning från turneringen.
– Samtliga matcher i Ninjats turneringar kan komma att spelas in och sändas live på Internet eller annan plattform.
– Det är inte tillåtet att uttala sig kränkande om andra spelare eller deras insatser i spelet. Såväl med- eller motspelare.
– Det är inte tillåtet att använda språk som kränker någon spelares kön, könsidentitet, ursprung, funktionsvariation, sexuella läggning eller ålder.
– Det är inte tillåtet att använda språk, utföra handlingar som syftar på sexuellt våld eller annat våld.

Följder om reglerna inte följs:

  • Varning (vid nästa varning utdöms nästa straff på skalan)
  • Omedelbar förlust av rundan/kartan
  • Omedelbar förlust av matchen
  • Uteslutning ur turneringen
  • Om spelaren använder fusk eller agerar våldsamt leder detta direkt till uteslutning ur alla aktiva turneringar och alla framtida turneringar som hanteras av Ninjat LAN. Information om spelarens fusk eller våldsamma beteende kommer att dokumenteras. Deltagarens armband kan klippas.

Ansvarig inom varje turnering avgör i samråd med övriga domare ifall straff ska utdömas. 

Kontakt (Lagledare, se hit!)

– 15 minuter innan matchstart ska respektive lagledare från varje lag vara vid adminbordet för samverkan.

– Om de anmälda laget inte samverkat SENAST 5 minuter innan matchstart så kommer det laget att lämna automatiskt ”Walkover”.

– Om båda lagen ger upp matchen/inte dyker upp så ges vinsten till det högre seedade laget.

Anmälan

Anmälan stängd.

Vinster

1:a PRIS:
3 000 SEK
6 st H1 Headset
6 st Musmattor

2:a PRIS:
6 st B1 Bungee
6 st Musmattor


Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.