CS:GO 2v2

Information

 • Turneringen är gratis och till för alla med BYOC plats på Ninjat LAN.
 • Det finns 32 lag platser.
 • 4 anmälda lag krävs för att aktiviteten skall genomföras.
 • Alla lagmedlemmar behöver delta i Ninjats Discord på: https://discord.gg/WraM6H9
 • Bracket: TBA

Ansvarig: Fredrik ”Tokken” Hennigor


Priser

TBA

Anmälan

Regler

 • Turneringen inleds med gruppspel med 4 grupper á 8 lag i varje grupp.
 • Efter gruppspelet körs single elimination slutspel.
 • Semifinaler och finalen spelas bäst av tre.
 • Samtliga matcher kommer spelas in av admin.

2v2

Samtliga spelare skall spela in demo från matchstart.

Man har som lag möjlighet att ta en timeout per match på max 5 minuter i starten på ny runda, vid en timeout för tekniska problem som  kräver mer än 5 minuter kontaktar man admin.

 • Samtliga spelare måste ta en skärmdump på resultatet efter varje match.
 • Att ljuga för en admin om resultat resulterar i en diskvalificering.
 • ENDAST lagledaren från varje lag samlas vid adminbordet för samverkan innan match.
 • Om en spelare laggar ut under dem 60 första sekunderna alternativt före första killen eller innan bomben blivit plantad skall matchen startas om.
 • Om en spelare laggar ut efter dem första 60 sekunderna alternativt efter den första killen eller efter bomben blivit plantad, fortsätter matchen.
 • När en spelare laggar ur under en runda pausas matchen alltid i starten på nästkommande runda och därefter får spelaren 5 minuter på sig att komma in igen, vid tekniska problem som kräver längre tid kontaktar man admin.

Misstanke om fusk

Vid misstanke om fusk så får varje lag be om demo. Spelarna får själva ta ut tidstämplar på de sekvenser där motståndaren påstås göra regelbrott, vid antagande av regelbrott skickas sekvenserna till admin för slutgiltigt avgörande.
Lag har 10 min på sig att ta kontakt med motståndarna för att be om demo.

– Varje match består av två 15 runders halvor.

Matchen avslutas när första laget når 16 rund vinster.
Om båda lagen når 15 rund vinster kommer övertid att spelas.

– Övertid

Övertid spelas max rounds 3 dvs 3 rundor som T och 3 rundor som CT, startmoney är 10k.
Lagen börjar övertiden på den sida de slutade på. T.ex. om man slutade matchen som terrorist så börjar laget som terrorist i övertid.

Val av karta

OBS! Lag 1 är det övre laget i bracketsystemet i en matchning, och Lag 2 är det undre laget.

Vid Best of 1

Admin bestämmer karta.

Vid Best of 3

Kapten lag 1 Bannar en karta.
Kapten lag 2 Bannar en karta
Kapten lag 1 Väljer första kartan som spelas
Kapten lag 2 Väljer andra karten som spelas
Kapten lag 1 Bannar en karta
Kapten lag 2 Bannar en karta

Den återstående kartan blir den sista och avgörande.

Maps 2v2

aim_map
aim_deagle7k
aim_train (USPvsGLOCK)
aim_glockon (M4A4)
aim_global_jump (M4A4,Deagle,Molotov)
aim_ak-colt_csgo
awp_lego_2
aim_redline

Generella Regler

Admins ord är lag 

– Ninjat kan utan förvarning uppdatera regelverk och spelupplägg. Det är spelarens ansvar att innan påbörjad tävling läsa och ställa in sin klient / spel / konsol efter gällande regler.
– Dåligt beteende kan resultera i avstängning från turneringen.
– Efter spelad match så ska lagledaren från varje lag skicka skärmdump till admins enligt ovanstående info.
– Om en spelare pausar matchen måste en anledning ges, totala paus tiden får inte överstiga 5 minuter. Paus vid tekniska problem kontakta admin.
– Någon form av fuskning, glitching resulterar i uteslutning från turneringen.
– Samtliga matcher i Ninjats turneringar kan komma att spelas in och sändas live på Internet eller annan plattform.
– Det är inte tillåtet att uttala sig kränkande om andra spelare eller deras insatser i spelet. Såväl med- eller motspelare.
– Det är inte tillåtet att använda språk som kränker någon spelares kön, könsidentitet, ursprung, funktionsvariation, sexuella läggning eller ålder.
– Det är inte tillåtet att använda språk, utföra handlingar som syftar på sexuellt våld eller annat våld.

Följder om reglerna inte följs:

 • Varning (vid nästa varning utdöms nästa straff på skalan)
 • Omedelbar förlust av rundan/kartan
 • Omedelbar förlust av matchen
 • Uteslutning ur turneringen
 • Om spelaren använder fusk eller agerar våldsamt leder detta direkt till uteslutning ur turneringen och kan leda klippt armband.

Ansvarig inom varje turnering avgör i samråd med övriga domare ifall straff ska utdömas. 

Kontakt (Lagledare, se hit!)

– 15 minuter innan matchstart ska respektive lagledare från varje lag vara vid adminbordet för samverkan.

– Om de anmälda laget inte samverkat SENAST 5min innan matchstart så kommer det laget att lämna automatiskt ”Walkover”.

– Om båda lagen ger upp matchen/inte dyker upp så ges vinsten till det högre seedade laget.