Allmänna regler

1 ALLMÄNNA REGLER

1.1 Varje deltagande är ett bindande avtal för att följa reglerna. Ninjat förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra reglerna. Uppdateringar publiceras så snart som möjligt på www.ninjat.se.

1.2 Varje deltagare måste följa instruktioner från Ninjats personal, brand- och säkerhetsvakter samt myndigheter som polis och brandkår etc (även om dessa instruktioner går mot Ninjats regler).

1.3 Ninjat har nolltolerans mot: förnedrande språk, hot, spelfusk i multiplayerspel, hatbrott samt uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning av etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning och könsidentitet. Om du bryter mot dessa regler kan du bli avstängd från Ninjat helt eller delvis under en obestämd tid.

1.4 Alkohol och droger i någon form hör inte hemma på lanet och får inte tas med in i Ninjats lokaler. Folk som är berusade och/eller påverkad av droger eller andra otillåtna ämnen kommer inte att få vistas i lokalerna alls. Folk hittade berusade och/eller om narkotika eller alkohol hittas, utvisas omedelbart. Rökning är förbjudet inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför. Elektroniska cigaretter är inte heller tillåtna inne på Ninjat.

2 BORD OCH STOLAR

2.1 Varje biljett är giltig för en (1) person och en (1) dator till lanet. I biljetten ingår ett bord och en stol samt rätten att vara inne på Ninjat under hela evenemanget, enligt de tider som publiceras på webbsidan.

2.2 Din biljett har en unik streckkod som skannas dig vid entrén. Ta med utskriven biljett. I utbyte mot din biljett får du ett armband som ger dig tillgång till gå fritt in och ut ur Ninjat. Du är skyldig att visa armbandet för våran personal varje gång du kommer in på Ninjat. Streckkoden på biljetten kan bara användas en gång! Alla försök att lura systemet kommer att rapporteras till polisen omedelbart. Alla försök anmäls som bedrägeri.

2.3 Sålda biljetter återbetalas ej. Sjukdom eller oförutsedda händelser ger dig inte rätten till återbetalning.

2.4 Skulle lanet ställas in, kommer det att skjutas upp till ett senare datum och köpt biljett återbetalas inte. Biljetten gäller vid det nya datumet.

2.5 Varje registrerad användare i bokningssystemet är ansvarig för att fylla i sanningsenliga uppgifter.

2.6 Ninjat förbehåller sig rätten till platsförändringar.

2.7 Eventuella störningar i nätverket under lanet ger inte rätten till återbetalning eller reducerat pris. Alla inställda föreläsningar, tävlingar eller andra händelser ger inte rätten till återbetalning eller reducerat pris.

2.8 De personuppgifter som fylls i vid registreringen lagras och bearbetas av Ninjat, som är ansvariga för behandling av data enligt personuppgiftslagen.

3 DELTAGANDEEGEN RISK

3.1 Deltagande i evenemanget Ninjat är på egen risk.

3.2 Följ våra regler, var försiktig, ät och sov så normalt du kan. Det rekommenderas starkt att få en fullständig god natts sömn om du själv tänker köra bil hem från Ninjat.

3.3 Föreningen Ninjat är inte ansvariga för eventuella ekonomiska förluster i samband med lanet, direkt eller indirekt, till exempel i fråga om ett inställt evenemang, elfel eller liknande.

3.4 Ingen person eller personer kan hålla Föreningen Ninjat ansvariga.

3.5 Föreningen Ninjat ansvarar inte för personliga tillhörigheter eller utrustning. Lämna inte värdefulla ägodelar utan uppsikt!

4 SÄKERHET

4.1 Det är inte tillåtet att hantera eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elverk eller liknande. Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt lägga något i el- och nätverkskablar som hänger i eller mellan bordsrader.

4.2 Det är inte tillåtet att använda hemgjord elutrustning. Använd kablar och förlängningar av god kvalitet. Dåliga elkablar eller förlängningar kan skada din datorutrustning samt orsaka belastning på elkretsarna och resultera i att din utrustning är utan ström tills situationen är löst.

4.3 Det är absolut inte tillåtet att ta någon form av: brödrost, mikrovågsugn, kaffekokare, kylskåp, strålkastare eller andra höga effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Till och med vanliga spotlights och vanliga 230 V lampor är en brandrisk och får endast användas med stor försiktighet och får inte vara täckt med brännbart material såsom papper, plast, kläder etc. Ninjats personal har rätt att beslagta dina tillhörigheter efter upprepade varningar.

4.4 Eld i någon form (stearinljus, tändare, gasolspis eller liknande) får inte användas inomhus.

4.5 Det är inte tillåtet att ta med sparkcykel, skateboard eller liknande redskap in i lokalerna.

4.6 Du ansvarar för att hålla din plats och det omgivande området rent och snyggt. Eftersom skräp är brännbart material ökar brandrisken. Släng dina sopor i återvinningskärl som finns utplacerade i gångarna. Snälla hjälp oss att återvinna genom att lägga ditt skräp på rätt platser.

4.7 Det är inte tillåtet att ta med fåtölj, soffa eller liknande. Dessa är både för stora och innehåller för mycket brännbart material. En enkel kontorsstol är tillåtet.

4.8 Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna. Använd de sovplatser Ninjat anvisar.

4.9 Det är inte tillåtet att på något sätt ställa tillhörigheter i gången bakom din stol eftersom dessa gångar måste hållas fria i händelse av brand! Dina tillhörigheter bör därmed kunna få plats under ditt bordsområde, vilket är 83 × 60 centimeter. Det är inte tillåtet att lämna sovutrustning vid sovplatserna. Ta med dem när du sovit klart.

4.10 Laser pekare är absolut förbjudet! Brott mot denna regel resulterar i att biljetter återtas och tillgång till Ninjat stoppas.

5 EL OCH NÄTVERK

5.1 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott i el- eller nätverk kan inträffa. Ninjats personal kommer att återställa eventuella problem så fort som möjligt.

5.2 Varje deltagare måste ta med eget grenuttag och ansluta till det eluttag som tillhandahålls av Ninjat, dessa är markerade. Det är inte tillåtet att ta el från något annat eluttag än det som är markerat för dig. Det är viktigt att se till att belastningen på elcentralerna hålls på korrekt nivå för att minska eventuella jordfel och därmed avbrott i lanet.

5.3 Varje deltagare får använda ett genomsnitt på 275 W.

5.4 Det är inte tillåtet att ta med någon form av PA utrustning eller högtalare. Vi ber dig att endast använda hörlurar. Allt annat kommer att beslagtas och återlämnas efter lanet är slut.

5.5 Det är inte tillåtet att ansluta egna WLAN accesspunkter eller WLAN router till Ninjats nätverk.

5.6 Om din dator orsakar problem i nätverket t ex: virus eller attacker, kommer datorn kopplas bort tills problemet är löst. Om personen vägrar att koppla bort hans/hennes dator från nätverket har vi rätt att avhysa personen från lokalen.

5.7 Varje deltagare ska ta ordentliga försiktighetsåtgärder för att skydda sig och nätverketfrån mot spridning av virus, spionprogram etc. Alla rekommenderas att ha ett uppdaterat antivirusprogram samt brandvägg installerat.

6 ÖVRIGT

6.1 Det är endast tillåtet att använda en stol vid varje datorutrymme. Det är inte tillåtet att stapla två eller flera stolar på varandra för att skapa en högre stol, ta med en kudde istället!

6.2 Det är inte på något sätt tillåtet att bygga egna bord eller utöka redan existerande sådana.

6.3 Det är inte tillåtet att ändra eller röra Ninjats kablar eller utrustning.

6.4 Deltagare under 18 år ska ha sina föräldrars tillåtelse att delta i Ninjat. Formulär finns att ladda ner här för underskrift av målsman för att få deltaga i lanet. Målsman ska ha tagit del av Ninjats regler!

6.5 Brott mot svensk lag kan leda till anmälan och omedelbar avhysning från lokalerna i väntan på polisen. Ninjats personal har enligt lag rätt att gripa och hålla en person som begår ett brott i lokalen.

6.6 Det är inte tillåtet att sälja någonting utan tillstånd från Föreningen Ninjat. Detta gäller inte enstaka försäljning av secondhand eller personliga tillhörigheter.

6.7 Affischering eller någon annan spridning av kommersiellt material är förbjudet i Ninjats lokaler utan särskild behörighet från Föreningen Ninjat.

6.8 Ninjat förbehåller sig rätten att placera nätverkskameror för publicering på Internet och även publicera foton tagna i och utanför Ninjat på Internet utan att fråga ytterligare tillstånd från deltagare som kan vara synliga i bildmaterialet.
Ninjat har den juridiska rätten att redigera, publicera, ändra, sälja och distribuera foton tagna under eventet.